Executăm lucrări specifice domeniului:                      

  • ridicări topografice de detaliu, conform normelor  în vigoare
  • documentatii cadastrale diverse, conform specificațiilor Regulamentului ODG 700/2014 actualizat;
  • Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane  (cadastru imobiliar-edilitar), la nivel de sectoare cadastrale;
  • relevee pentru spații rezidențiale și industriale;
  • cadastru sistematic (general), atât în intravilan cât și extravilan, la nivel de UAT  dar și pe sectoare cadastrale, reglementat prin ODG 1/2020;
  • trasări construcții și înțărușări limite de proprietate;
  • urmărirea comportării în timp a construcțiilor – spații comerciale și construcții industrial-edilitare.

 

           Pentru detalii și oferte personalizate vă recomandăm să ne contactați – tipicul lucrării diferă în funcție de situația fiecărui imobil în parte și de actele puse la dispoziție de proprietar.

 

Pagină în lucru..