Ca și experiență profesională pot preciza că dealungul perioadei de peste 10 ani în care am lucrat, și încă activez ca inginer geodez, la TOPCADEX SRL, firmă cu renume în domeniu – autorizată clasa I de ANCPI, am adunat cunoștințe în realizarea lucrărilor variate specifice domeniului ales. Pentru început participând la lucrări și pe parcurs realizând sau coordonand echipe de ingineri în realizarea proiectelor contractate.

Cele mai întâlnite lucrări specifice domeniului realizate sau la care am participat:                      

  • ridicări topografice de detaliu, conform normelor  în vigoare
  • documentatii cadastrale diverse, conform specificațiilor Regulamentului ODG 700/2014 actualizat;
  • Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane   (cadastru imobiliar-edilitar), la nivel de UAT-uri;
  • relevee pentru spații rezidențiale și industriale;
  • cadastru sistematic (general), atât în intravilan cât și extravilan, la nivel de UAT  dar și pe sectoare cadastrale, reglementat prin ODG 1/2020;
  • trasări construcții și înțărușări limite de proprietate;
  • urmărirea comportării în timp a construcțiilor – spații comerciale și construcții industrial-edilitare.

Din iulie 2015 sunt inginer geodez autorizat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară să realizez și verific lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei în categoria A.